Metrilakumyynnin MM-kisa yleiset kilpailusäännöt

1. Kilpailun järjestäjä 
 
Herkkutukku Varainhankinta 
Liuskekuja 3, 90630 Oulu 
Y-tunnus: 2945663-4 
 
2. Osallistumisoikeus 

 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki varainhankintaa tekevät koululuokat, urheiluseurat ja –joukkueet sekä yhdistykset. Kilpailuun osallistuvalle ryhmälle on nimettävä vastuuhenkilö, joka on vähintään 18-vuotias. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä sekäJärjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun sivulla. 

3. Kilpailun kuvaus 

Kilpailun myynti toteutetaan normaalina varainhankintana järjestäjän toimintamallin ja ehtojen mukaisesti. Ryhmä saa varainhankinnasta voimassa olevien ehtojen mukaisen tuoton. Myytävät tuotteet ovat Herkkutukku Varainhankinta metrilakupussit Originalmix, Jättimix, Kirpeämix ja Musta metrilaku sekä irtometrilakut. Kilpailuun voi osallistua myös koko herkkuvalikoiman myynnillä, mutta myyntitulokseen lasketaan ainoastaan em. tuotteet.

3. Kilpailuaika 
 
Kilpailuaika on 29.9.2022 – 31.5.2023. 

4. Kilpailuun osallistuminen 

Myyntikilpailuun ilmoittaudutaan täyttämällä ilmoittautumislomake kilpailusivulla. Kilpailuun voi osallistua ainoastaan Herkkutukku.com tai herkkutukku.e-myyntityokalu.fi -sivustoilla. 

Mainosvideo- tai mainoskuvakilpailuun osallistutaan kilpailukuvauksessa erikseen mainitulla tavalla. Lomakkeen täyttö ei ole välttämätöntä.

5. Kilpailun palkinnot 

Palkitsemme yhteensä 10 (kymmenen) eniten yksittäisiä metrilakuja myynyttä ryhmää.
 
1. Rahapalkinot 1. sija 5000 €, 2. sija 2000 € , 3. sija 1000 €.

2. Tuotepalkinnot sijat 4-10.

3. Arvomme 3 (kolme) kpl tuotepaketteja kaikkien metrilakumyynnin mm-kisaan ilmoittautuneiden ryhmien kesken

4. 1 kpl 1000 € Paras markkinointivideo  ja 1 kpl 1000 € Paras mainoskuva.

5. Arvomme 3 (kolme) kpl tuotepakettia Paras markkinointivideo tai Paras mainoskuva -kisaan osallistuneiden kesken. 

6. Tuotepalkintojen arvonta 
Järjestäjän arvontaraati arpoo tuotepalkintojen voittajat. Tuotepalkintoja ei voi muuttaa rahaksi. 

7. Hyväksytty kilpailusuoritus 

Myyntikilpailu

Viralliseksi myynniksi lasketaan tuotteet, joista Järjestäjä on saanut maksun laskun eräpäivään mennessä tai viimeistään kilpailun päättymispäivänä 31.5.2023 klo 18.00. Tämä koskee myös viime hetkellä tehtyjä tilauksia.

Osallistuja voi toimittaa kuitin maksusta klo 18.00 mennessä, jolloin tilaus hyväksytään osallistujan lopulliseen myyntimäärään.

Kilpailu sulkeutuu 31.5 klo 18.00. Tämän jälkeen tehtyjä tilauksia emme huomioi.

Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä myyntitulosta, joka ei täytä näitä ehtoja. 

Markkinointikilpailu

Mainosvideossa tai mainoskuvassa täytyy näkyä fyysisesti joku metrilakupusseista (Originalmix, Jättimix, Kirpeämix tai Musta metrilaku). Järjestäjän sosiaalisen median tilit tulee mainita ja julkaisussa käyttää kilpailun virallista hashtagia. Järjestäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä kilpailusuoritusta, joka ei täytä näitä ehtoja. 

8. Tilannepäivitys, voittajien julkaiseminen ja palkintojen luovuttaminen 

Osallistujat saavat uutikisrjeen myyntikilpailun tilanteesta sopivin väliajoin.

Voitosta ilmoitetaan ja palkinnon luovuttamisesta sovitaan henkilökohtaisesti voittajien kanssa. Palkinnot luovuttaa Herkkutukku Varainhankinta ja Porvoon Lakritsi Oy. Voittajat suostuvat haastatteluun ja kuvaan, jotka julkaistaan Järjestäjän verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

9. Tasatilanteen ratkaiseminen

Myyntikilpailu: tasatilanne ratkaistaan jakamalla palkinto tasan ryhmien kesken, jotka ovat saaneet saman myyntituloksen.

Markkinointikilpailu: jos kahden parhaan video tai kuva on saanut yhtä paljon tykkäyksiä, Järjestäjän kilpailuraati valitsee voittajan.

10. Rahapalkintojen verotus 

Verotukseen sovelletaan verohallinnon ohjetta https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/75204/palkintojen-verotus2/ 

Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujan veroseuraamuksista varainhankinnan eikä rahapalkintojen osalta. 
 
11. Henkilötietojen käsittely 
 
Järjestäjä noudattaa kaikkia soveltuvia yksityisyyden suojaa koskevia säännöksiä, mukaan lukien henkilötietolakia ja Yleistä Tietosuoja-asetusta (GDPR). Järjestäjä käsittelee kilpailussa seuraavia tietoja: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Luovuttamalla tiedot järjestäjälle osallistuja hyväksyy tietojen käsittelyn. Tallennamme ja käsittelemme tietoja tarkoituksissa: kilpailusta tiedottaminen, tuotteiden toimittaminen ja laskuttaminen, voitosta ilmoittaminen. 

12. Järjestäjän vastuu 
 
Järjestäjä vastaa kilpailun järjestämisestä ja voittajan valinnasta sekä palkinnon toimittamisesta. Järjestäjä ei vastaa esteistä kilpailuun osallistumiseen. Järjestäjä ei vastaa kolmansiin osapuoliin liittyvistä ongelmista, kuten yleisen internetyhteyden toimivuudesta tai kuriiriyrityksen toimituksesta. Mikäli kilpailuun, palkintoon tai kilpailun palkinnon lunastamiseen liittyy kolmas osapuoli, järjestäjä ei vastaa näihin liittyvistä ongelmista. 
 
Järjestäjä ei vastaa kilpailuun osallistuvan henkilön tahallisesti tai tahattomasti suoraan tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Kilpailuun osallistuvat henkilöt vapauttavat Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, jonka väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta. Kilpailuun osallistuvat henkilöt vapauttavat Järjestäjän myös kaikesta vastuusta, joka koskee teknisiä ongelmia, vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai väitetään aiheutuneen palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Kuluttajalla säilyy kuluttajasuojalain nojalla kuuluvat oikeudet. 

Järjestäjä ei vastaa mistään muista kustannuksista kuin mistä on voimassa olevissa toimitusehdoissa ilmoitettu. 

13. Muut ehdot 
 
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan sääntöjä ja Järjestäjän tekemiä päätöksiä. Mikäli kilpailuun osallistuvaa ryhmää tai henkilöä epäillään vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on kilpailun järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen. 
 
Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ja kilpailun keskeyttämiseen ilmoittamalla niistä kilpailun sivulla.  

Kilpailussa sovelletaan Järjestäjän voimassa olevia toimitusehtoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden muuttaa toimitusehtoja. 

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia myytävien tuotteiden hintoihin. 

Osallistuja suostuu mahdolliseen haastatteluun kilpailun aikana tai kilpailun jälkeen sekä haastattelun julkaisemiseen Järjestäjän verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Paras markkinointivideo tai Paras mainoskuva -kilpailuun osallistuja antaa luvan julkaista videon Järjestäjän sosiaalisen median kanavissa. 

Mikään Järjestäjän julkaisema kilpailu ei ole Facebookin tai Instagramin järjestämä kilpailu. Facebook tai Instagram ei liity tai sponsoroi kilpailua millään tavalla. Osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikesta vastuusta kilpailuun liittyen.